Waterhoen.jpg 

Bekijk volgende sites voor extra nuttige informatie:

Ontdek Kruibeke: toeristische info en aanbod

De Vlaamse Waterweg: inrichters van de Polders van Kruibeke                                   

Agentschap Natuur en Bos: beheerders van de Polders van Kruibeke

Het Sigmaplan dat ook de aanleg van de Polders van Kruibeke omvat

Scalluvia: het Lifeproject voor elzenbroekbossen in de Polders van Kruibeke

Vnsc: Vlaams Nederlandse Scheldecommissie                       

Toerisme Kruibeke:  toeristisch infokantoor van Kruibeke                                

Toerisme Waasland 

Toerisme Oost-Vlaanderen                      

Kruin: Natuurvereniging Groot-Kruibeke  

Natuurpunt : Natuurvereniging actief in Vlaanderen                                   

Heemkundige Kring Wissekerke: voor Bazel, Kruibeke, Rupelmonde en Steendorp                                                                       

Facebook 

Wij hanteren volgend tarief: 30 € voor het eerste uur voor een groep van maximum 25 personen.

Voor elk volgend beginnend uur: 25 €.

Meestal duurt een gidsing ongeveer twee uur.

 

Logo555

Barbiergidsen vzw

Zetel: Negenoogstraat 30,  9140 Steendorp

Ondernemingsnummer: 4561.48.834

Rpr Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde

 

Ons logo moet de veelzijdigheid van de polder weergeven: de combinatie van natuur en geschiedenis, van groen en water en oeroude bewoning. Vandaar het blad, de druppel en de pijlpunt uit de steentijd. De - voorlopig - oudste menselijke resten in Vlaanderen werden immers in onze polder gevonden. Ze dateren van ongeveer 5000 jaar voor onze tijdrekening en toen al werd het leven beheerst door water en groen.