Waterhoen.jpg 

Combinatie: zo veel meer variatie!

Je kan een voormiddag polder perfect combineren met een namiddag bezoek aan het historische Rupelmonde of Bazel met hun kerken en kastelen. Daarvoor neem je dan best contact op met de toeristische dienst van Kruibeke op www.kruibeke.be.

Een andere mogelijkheid is de polder bezoeken met een elektrotreintje en een Barbiergids of met quattro-cycles. Een prettig alternatief ook voor teambuildingactiviteiten. Daarover vind je meer info op ontdekkruibeke.be.

     Bazel 2 uur.

foto bazelse kreek

Deze wandeling vertrekt in Bazel en neemt je mee op avontuur in de Bazelse bossen. Op het Donkpad wanen we ons in een andere wereld. We wandelen midden in de natuur en komen vlakbij het kastanjebos, waar de stoven een eigen verhaal hebben. Weet je niet wat een stoof is? We vertellen het je ter plekke. We passeren de mooie Bazelse kreek met de prachtige iepen en nemen nog even een kijkje op het weidevogelgebied langs de unieke Schoutheetedreef om terug te keren langs de Guustje Pluimdijk. Zo kan je nog een beetje van de Kruibeekse kreek te zien krijgen.

 

  Kruibeke 2 uur natuur.

Het Kortbroek fungeert als opvangbekken voor het te veel aan water van de buitengrachten ingeval van noodweer. Maar ondertussen is dit gebied educatief ingericht. Buiten recreatieve visvijvers vinden we hier ook mooie wandelpaden en een educatieve poel waar de schoolkinderen kunnen kennis maken met het waterleven. Een vogelkijkwand geeft uit op een mooie vijver waar je best wel wat watervogels kan bewonderen volgens het seizoen: allerlei soorten eenden, reigers, lepelaars, kluten, visdiefjes en zelfs met wat geluk een kwak. De wandeling neemt je buiten het Kortbroek ook mee langs de Schelde en de akkers waar vroeger de oude burcht van Kruibeke heeft gestaan. Een prachtig zicht op het huidige kasteel Altena krijg je er zomaar bij cadeau.  En natuurlijk passeren we de imposante Cosmogolem van Koen Van Mechelen.

 

  Landbouwgidsing 2 uur.

Een gespecialiseerde landbouwgids neemt je mee in dit gebied dat 800 jaar lang vooral agrarische activiteiten kende. Hij laat je zien wat daar nu nog van overblijft en hoe ook landbouwers aan natuurbeheer deden en doen.

 Kruibeke 2 uur het overstromings- en getijdengebied.  

foto eb vloed

De functie van de polder is vooral veiligheid. Hij moet de gebieden stroomopwaarts behoeden voor overstromingen. Maar tegelijk wordt er ook een totaal nieuw biotoop gecreëerd: slikken en schorren. In deze wandeling laten we zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat, uiteraard zonder de natuur uit het oog te verliezen. De reusachtige nieuwe sluis aan het veer in Kruibeke is een echte publiekstrekker. Bij springtij komen de machtige watervallen van Kruibeke in werking. Vanop het platform boven de watervallen heb je een uniek uitzicht. Maar ook vanop de piramiden boven het vroegere stort is het uitzicht overweldigend; Op de vlonderbrug aan de Oude Gaanweg kan je dan weer rustig vogels observeren op de nieuwe Barbierbeekgeul.

  Rupelmonde 2 uur natuur

Een schitterende wandeling langs de Scheldedijk, maar vooral door het gebied van de Rupelmondse Kreek, vroeger een vissersparadijs, nu een ongerept natuurgebied met bijzonder mooie natuur. Dit zijn alluviale bossen, bossen die in het stroomgebied van de rivier ontstaan zijn. Vooral els en wilg maken het mooie weer, maar zeldzame planten kunnen ons hier en daar erg verrassen. Buizerd en slechtvalk huizen niet ver hier vandaan. Bewonder de kreek vanaf het Karpershuisje - misschien spot je wel een bever - en luister naar de verhalen over het Coninckshofke.

  Bazel 2 uur natuur.

 

Deze wandeling neemt je mee langs de mooie knotwilgen van de Barbierbeekvallei naar de Kruibeekse kreek. In de dichte begroeiing langs de kreek heb je kans om reeën te zien. We houden even halt bij de kijkhut met zicht op de Barbierbeek. Het verhaal van Tilleke Tang en Guustje Pluim krijg je gegarandeerd van je begeleider. We bewonderen de mooie kreek met zijn specifieke planten en diverse watervogels. Heel even, aan Heirbeeksluis, kunnen we de Schelde zien. Ook de bever vindt dit een prachtig gebied. Onderweg komen we een staaltje van zijn kunnen tegen.

  Rupelmonde 2 uur historisch

Al 500 jaar gebruikt de watermolen van Rupelmonde het Scheldewater om dank zij de getijden graan en schors te malen. Vlak daarnaast hadden de graven van Vlaanderen een imposant kasteel en van daaruit trekken we de polder in over de Nieuwe Kraag, een restant van een massale overstroming in 1715. Dat is de prachtige Rupelmondse Kreek trouwens ook. Het Beverpad heeft nog een paar onverwachte schatten voor jullie in petto.

 Bazel 2 uur historisch.

Van park naar polder. Ontdek de boeiende geschiedenis van zowel park als polder van Bazel, die voor een groot stuk bepaald werd door de burggraven van Wissekerke. We wandelen langs twissels en rabatten, het Fassaat en de kooi. De klemtoon ligt op de geschiedenis, maar natuurlijk wordt ook de werking van de polder uitgelegd met hier en daar een toetsje natuur, bijvoorbeeld op het Donkpad in de Bazelse bossen.