Combinatie: zo veel meer variatie!

Je kan een voormiddag polder perfect combineren met een namiddag bezoek aan het historische Rupelmonde of Bazel met hun kerken en kastelen. Daarvoor neem je dan best contact op met de toeristische dienst van Kruibeke op www.kruibeke.be

 

Vilain XIIII-wandeling

Thema geschiedenisBazel 2 uur historisch.

Van park naar polder. Ontdek de boeiende geschiedenis van zowel park als polder van Bazel, die voor een groot stuk bepaald werd door de burggraven van Wissekerke. We wandelen langs twissels en rabatten, het Fassaat en de kooi. De klemtoon ligt op de geschiedenis, maar natuurlijk wordt ook de werking van de polder uitgelegd met hier en daar een toetsje natuur.

 

Kreken en weidevogels

Thema natuurBazel 2 uur natuur.

De verschillende biotopen die gecreëerd werden met de nieuwe polder passeren de revue. Met een beetje geluk en het juiste seizoen zien we de grutto of een broedende kievit in het weidevogelgebied. De prachtige natuur van de oude kreken op de vroegere loop van de Barbierbeek zal jullie zeker kunnen bekoren.

 

Eb, vloed en overvloed

Thema water Thema natuur Kruibeke 2 uur het overstromings- en getijdengebied.  

De functie van de polder is vooral veiligheid. Hij moet de gebieden stroomopwaarts behoeden voor overstromingen. Maar tegelijk wordt er ook een totaal nieuw biotoop gecreëerd. De reusachtige nieuwe sluis aan het veer in Kruibeke is een echte publiekstrekker. Ook het Kortbroek heeft zijn functie in dit geheel. In deze wandeling laten we zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat, uiteraard zonder de natuur uit het oog te verliezen.

 

Getijdennatuur en het Kortbroek

Thema water Thema natuur Kruibeke 2 uur natuur.

 

De Barbierbeek heeft een nieuwe loop gekregen in de polder, een festijn voor watervogels en andere dieren. De grote sluizen maken van de polder in Kruibeke een gecontroleerd getijdengebied: elke dag komt een kleine hoeveelheid water twee keer in de polder gelopen en zo worden getijden gecreëerd. Binnen afzienbare tijd ontstaat hier een mini-Saeftinge, met slikken en schorren. Het Kortbroek is het educatieve en recreatieve buitenbeentje van de polder vlakbij het kasteel Altena van Kruibeke.

 

Mercatorwandeling

Thema water Thema geschiedenisRupelmonde 2 uur historisch

Al 500 jaar gebruikt de watermolen van Rupelmonde het Scheldewater om dank zij de getijden graan en schors te malen. Vlak daarnaast hadden de graven van Vlaanderen een imposant kasteel en van daaruit trekken we polder in over de Nieuwe Kraag, een restant van een massale overstroming in 1715. Dat is de prachtige Rupelmondse Kreek trouwens ook. Het Beverpad heeft nog een paar onverwachte schatten voor jullie in petto.

 

De elzenbroekbossen en het beverpad.

Thema natuur Rupelmonde 2 uur natuur

Een schitterende wandeling langs de Scheldedijk, maar vooral door het gebied van de Rupelmondse Kreek, vroeger een vissersparadijs, nu een ongerept natuurgebied met bijzonder mooie natuur. Dit zijn alluviale bossen, bossen die in het stroomgebied van de rivier ontstaan zijn. Vooral els en wilg maken het mooie weer, maar zeldzame planten kunnen ons hier en daar erg verrassen. Buizerd en slechtvalk huizen niet ver hier vandaan. Bewonder de kreek vanaf het Karpershuisje - misschien spot je wel een bever - en luister naar de verhalen over het Coninckshofke.

 

En de boer die ...

Thema natuur en landbouw Thema geschiedenis Landbouwgidsing 2 uur.

Een gespecialiseerde landbouwgids neemt je mee in dit gebied dat 800 jaar lang vooral agrarische activiteiten kende. Hij laat je zien wat daar nu nog van overblijft en hoe ook landbouwers aan natuurbeheer deden en doen.

 

Het "geboerte"

 

 

 

 

 

 

Het "geboerte" is het landbouwgebied ten westen van de polders, op "den hoge". Ook daar zijn boeiende verhalen te vertellen over het landschap bij de Barbierbeek maar ook over de activiteit van de mensen die zorgen dat we eten op ons bord krijgen. Heel wat misverstanden worden uit de weg geruimd. Deze gidsing is best met de elektrische stiltram te boeken. Voor meer info klik hier